Terapia par/ rodzin

Terapia par/ rodzin

Terapia par jest przeznaczona dla związków borykających się z trudnościami w obszarze funkcjonowania związku, które wpływają na codzienne funkcjonowanie partnerów. Nie należy jej kojarzyć jednak tylko i wyłącznie z kryzysem w związku – przesłanką do zadecydowania o podjęciu terapii może być również chęć usprawnienia komunikacji między partnerami. Terapii mogą się podjąć pary o różnej formie formalizacji związku – małżeństwa i związki oparte na partnerstwie oraz o różnej orientacji seksualnej. Taka terapia ma formę wspólnych spotkań pary z terapeutą – psycholog zbiera szczegółowy wywiad od obu osób odnoszący się do tematów takich, jak na przykład: funkcjonowanie w związku, napotkanych przeszkód/problemów, sposobów radzenia sobie z problemem. Głównym celem terapii jest dojście do przyczyn trudności i podjęcie pracy nad nimi przez parę. Istotnymi aspektami takich spotkań jest praca nad usprawnieniem komunikacji i wyrażaniem emocji. Terapia to bezpieczna przestrzeń do wyrażania emocji i uczuć przez każdego z partnerów pod okiem wykwalifikowanego psychologa, który w swojej pracy nie ocenia i nie szufladkuje. Terapia rodzin, podobnie jak w przypadku terapii par, rozpoczyna się od zebrania wnikliwego wywiadu na temat dynamiki relacji w rodzinie, obecnych problemów/konfliktów, który pozwoli na wstępne rozeznanie się w istocie zgłaszanego problemu. Każda z osób objętych terapią ma przestrzeń do wypowiedzi i podzielenia się swoimi odczuciami. Poprzez określenie celu spotkań rodzina i terapeuta podejmują pracą nad odnalezieniem źródła trudności i poszukiwaniem narzędzi do zażegnania kryzysu. Rozmowa moderowana przez terapeuta pozwala na otwarte wyrażanie emocji przez każdego członka rodziny bez ryzyka eskalowania otwartego konfliktu. Ważnym aspektem terapii rodziny jest to, iż terapeuta nie jest stroną konfliktu. Nie opiniuje wypowiedzi, nie obiera stron i poświęca taką samą uwagę każdej z obecnych osób. Również, jak w przypadku terapii par, nie trzeba tego rodzaju pomocy kojarzyć z ogromnym kryzysem – podjęcie konsultacji przy zauważeniu niepokojących nas zależności w rodzinie i problemów z komunikacją na początkowym stadium ma walory profilaktyczne. Terapia par i rodziny pomaga w klarownym kierowaniu oczekiwań i potrzeb każdego członka pary/rodziny i usprawnia komunikację prowadząc do bardziej efektywnych i satysfakcjonujących interakcji między parą/rodziną