Regulamin

Centrum Psychologiczno – Seksuologiczne Cognitive

Dominika Orzechowska

Regulamin Gabinetu

 • przyjmowane są osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy, bądź też skierowane przez lekarzy i innych specjalistów
 • oferowane są konsultacje, diagnoza, pomoc i terapia psychologiczna indywidualna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • usługi prowadzone są przez specjalistę psychologa/ psychoterapeutę/ seksuologa wykwalifikowanego w terapii osób dorosłych, problemów młodzieży i dzieci
 • usługi są odpłatne, zaraz po sesji, odpłatność za spotkania ustala psycholog
 • w przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję, nie jest ona przedłużana
 • za umówioną sesję, na którą nie przyjdzie, pacjent płaci całość, chyba, że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej, nie dotyczy to sytuacji zdrowotnych – np. nagły wypadek.
 • sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut, chyba że psycholog uzna, że potrzebna jest inna częstość
 • czas trwania cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z psychologiem / psychoterapeutą
 • psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich lub na prośbę pacjenta (np. przy wystawieniu faktur). Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą/superwizorem udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Psycholog / Psychoterapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszeniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi psychoterapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • dla celów superwizji psycholog / psychoterapeuta może (tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta) nagrywać sesje. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjentów prosi się o wcześniejsze pisemne wyrażenie zgody na nagranie.
 • aby psycholog mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco                    o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia
 • o wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenia terapii psychologicznej  – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego psychologa/psychoterapeutę.