Konsultacja nastolatka

Konsultacja nastolatka

Konsultacja psychologiczna nastolatka polega na ok. 3 spotkaniach z psychologiem. Na pierwszym spotkaniu mile widziani są rodzice lub opiekunowie w celu ustalenia najważniejszych informacji, przeprowadzenia wywiadu psychologicznego i określenia celów, jakie poprzez konsultacje chcemy i możemy osiągnąć. Czas dorastania to nierzadko trudny moment buntu, gdzie rodzice niekiedy nie czują się sprzymierzeńcami nastolatka – dla psychologa są jednak ważnym punktem informacyjnym, ponieważ mimo możliwego trudnego czasu w relacji z dzieckiem są źródłem wielu ważnych informacji na jego temat, które mogą okazać się istotne w dalszym przebiegu procesu konsultacji psychologicznej. Młodzież po 12 roku życia na kolejnych spotkaniach, za zgodą rodzica, może uczestniczyć samodzielnie. Psycholog poprzez utworzenie relacji terapeutycznej z dzieckiem, opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, zaznajamia się trudnościami, z jakimi zmaga się nastolatek opisanymi z jego perspektywy. Okazuje wsparcie i zrozumienie. Ważnym elementem jest także poznanie ogólnego funkcjonowania nastolatka: w środowisku społecznym i rodzinnym, przed wystąpieniem sytuacji trudnej/problemu i po ich zaistnieniu. Psycholog dąży również do poznania sposobów radzenia sobie nastolatka w danej sytuacji i określenia najlepszej drogi pomocy. Ważnym aspektem konsultacji w przypadku młodzieży jest ich poczucie zaufania do terapeuty, anonimowości przekazywanych informacji oraz przeświadczenia, że sięgnięcie po pomoc to szansa na lepsze zmiany i znak o dbaniu o swoje zdrowie psychiczne. Aby dobra współpraca psycholog-nastolatek mogła zaistnieć zaufanie jest kluczowe – informacje przekazywane przez nastolatka na konsultacjach nie są przekazywane rodzicom. Wyjątek stanowią sytuacje sugerujące niebezpieczeństwo zdrowia i życia nastolatka.