Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna w gabinecie psychologa polega na przeprowadzeniu przez specjalistę szczegółowego wywiadu diagnostycznego oraz wykonania badania psychologicznego odpowiednimi narzędziami w celu zdiagnozowania funkcjonowania człowieka w różnych sferach. Narzędzia wykorzystywane przez psychologa te różnego rodzaju testy i kwestionariusze psychologiczne, do których przeprowadzenia kwalifikacje ma tylko i wyłącznie psycholog. Za pomocą wyżej wspomnianych narzędzi wykonujemy diagnozę:

– Inteligencji

– Funkcji poznawczych

– Osobowości

– Poziomu rozwoju społecznego.

Badanie, w zależności od badanej sfery, trwa ok. 2 godziny po czym wydawana jest opinia psychologa w celu przełożenia do zespołów orzekających, lekarzy specjalistów lub na indywidualne potrzeby klienta. Diagnoza przeprowadzona przez specjalistę opiera się na dokładnym przeprowadzeniu klienta przez instrukcję testów i towarzyszenie w trakcie trwania badania. Warto pamiętać, aby na diagnozę przychodzić w miarę możliwości wypoczętym i wyspanym, ponieważ ma to znaczenie na ogół procedury diagnozy.