Dominika Orzechowska

Dominika Orzechowska

Jestem psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Posiadam uprawnienia pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ukończyłam Seksuologie Kliniczną na SWPS
w Katowicach oraz Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie nauki w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej SWPS.

Posiadam ponad 10 -letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam m.in. ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach skierowanych na pomoc rodzinie i osobom dorosłym, interwencjach kryzysowych, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, przedszkolach integracyjnych, szkołach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych. Prowadzę szkolenia
i warsztaty z zakresu tematyki stresu, komunikacji, asertywności, samooceny oraz motywacji
i zaangażowania. Odbyłam staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na Dolnej 42
w Warszawie oraz w Poradni Seksuologicznej na Wspólnej 65 w Warszawie.

Prowadzę diagnostykę i terapię indywidualną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomagam osobom mającym problemy w zakresie zaburzeń nastroju, trudnościami emocjonalnymi
i lękowymi a także w zakresie seksualności, doświadczających szeroko rozumianych dysfunkcjami seksualnymi (dotyczy to zarówno par/małżeństw, jak i osób indywidualnych).

W gabinecie staram się stworzyć swobodną atmosferę, która pozwoli na zbudowanie relacji opartej na otwartości, życzliwości i akceptacji. Tempo i rodzaj współpracy staram się dostosować do potrzeb klienta.
Jestem pod stałą superwizją – konsultuję swoją pracę z doświadczonym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz seksuologiem klinicznym.

Obszary, w których mogę pomóc:

 • zaburzenia nastroju (np. depresja),
 • trudności emocjonalne i w relacjach,
 • różnego rodzaju kryzysy życiowe,
 • zaburzenia lękowe (nerwice),
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • zaburzenia psychosomatyczne (niewyjaśnione medycznie dolegliwości fizjologiczne związane ze stresem),
 • zaburzenia zachowania, ADHD,
 • zaburzenia osobowości (np. borderline)
 • Sfera seksuologiczna:

  – dysfunkcje seksualne
  – problemy seksualne
  – zaburzenia preferencji seksualnej
  – zaburzenia związane z pożądaniem, podnieceniem, orgazmem
  – dolegliwości bólowe związane ze współżyciem
  – trudności z tożsamością płciową
  – LGTBQ

  Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjno – diagnostyczny, podczas której wspólnie
  z pacjentem ustalamy wstępne cele pracy, kwalifikujemy i proponujemy najkorzystniejszy rodzaj terapii.